slide

Tennis Vereniging G.S.M.

Hartelijk welkom bij één van de gezelligste tennisverenigingen uit de regio.

Deze website heeft als doel om alle leden en andere geïnteresseerden op een eenvoudige manier te kunnen voorzien van de meest actuele informatie betreffende diverse tenniszaken.

Onze tennisclub G.S.M bestaat sinds 1979 en is een bloeiende sportieve vereniging met ongeveer 120 leden.

Een enthousiaste groep vrijwilligers is actief om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken.

In eerste instantie is Tennisvereniging G.S.M. een club waarbij het recreatieve tennis centraal staat, maar uiteraard is er ook ruimte voor het competitieve element.
We organiseren jaarlijks een open toernooi, nemen deel aan verschillende competities en voor zowel de jeugd als de senioren worden er clubkampioenschappen georganiseerd.
De opzet van al deze activiteiten is dusdanig, dat ongeacht de speelsterkte, het voor ieder lid mogelijk is om op een passende wijze deel te nemen.
Tot de meer recreatieve evenementen behoren de recreantenavond op de 1e woensdagavond van de maand, de tossavond op elke donderdagavond, snerttoernooi, nieuwjaarstoernooi, en wat al niet meer!!

Kortom, Tennisvereniging G.S.M. is een bruisende club waar veel georganiseerd wordt en als u snel uw weg wilt vinden binnen deze club, dan is er maar één advies:

Doe zoveel mogelijk mee aan al deze activiteiten!!

  • Sponsoren TVGSM
  • Sponsoren TVGSM
  • Sponsoren TVGSM